β-Maltose octaacetate


Order No. Description Unit Size Price
S98054-5g β-Maltose octaacetate 5g 56,00€
S98054-25g β-Maltose octaacetate 25g 224,00€
S98054 β-Maltose octaacetate g inquiry
C28H38O19 MW 678,63
CAS [22352-19-8]
1,2,2’,3,3’,4’,6,6’-Octa-O-acetyl-β-maltose
[α]D +63° (c 1; CHCl3) m.p. 157°-159°C
Purity >99% (HPLC)

Zur Verbesserung unserer Webseite verwenden wir essentielle Cookies.   Mehr Informationen   Einverstanden