Chemist for our synthesis laboratory (m/f/d)

About us ...www.glycon.de

Glycon Biochemichemicals is a research and manufacturing chemical company based in Luckenwalde, clouse to Berlin. Our quality products are largely based on carbohydrate chemistry and are used in many different areas of research and development. The focus is on detergents and emphiphilic copolymers that are used in life sciences and medical diagnostics area. In cooperation with our customers, we constantly face new challenges that arise from the diverse requirements and rapid developments in the market.

Tasks and responsibilities

 • New development, elaboration and implementation of synthesis, especially of detergents and amphiphilic copolymers.
 • Analysis and documentation of intermediates and finished products.
 • Support of the company management with regard to planning, procurement and quality assurance.

Requirements

 • Completed degree in chemistry with a focus on organic chemistry.
 • Experience in the synthesis and characterisation of organic compounds.
 • Experience in standard analytical methods (NMR, IR, chromatography).
 • Fluent written and spoken German or English.
 • Organizational skills, good communications skills and the ability to work in team.
 • Knowledge in the IT area is desirable.

Our benefits

 • A very exciting and varied work environment.
 • An interesting and diverse task with opportunity to implement your own ideas.
 • Opportunity to work in the management and lead projects.
 • An attractive salary and good social benefits.

Contact Glycon Biochemicals GmbH, Im Biotechnologiepark, TGZ 9, De 14943 Luckenwalde

Dr. Čeněk Kolář

E- Mail: Glycon@t-online.de Tel: 004933714028440 Mob.: 00491755942426

Chemik pro naši laboratoř syntézy (m/ž/d)

O nás ...www.glycon.de

Glycon Biochemichemicals je výzkumná a výrobní chemická společnost se sídlem v Luckenwalde u Berlína. Naše kvalitní produkty jsou z velké části založeny na chemii sacharidů a používají se v mnoha různých oblastech výzkumu a vývoje. Zaměřujeme se na detergenty a emfifilní kopolymery, které se používají v oblasti přírodních věd a lékařské diagnostiky. Ve spolupráci s našimi zákazníky neustále čelíme novým výzvám, které vyplývají z různorodých požadavků a rychlého vývoje na trhu.

Úkoly a odpovědnosti

 • Vývoj a vypracování nových syntéz, zejména detergentů a amfifilních kopolymerů.
 • Analýza a dokumentace meziproduktů a hotových výrobků.
 • Podpora vedení společnosti v oblasti plánování, nákupu a zajištění kvality.

Požadavky

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru chemie se zaměřením na organickou chemii.
 • Zkušenosti se syntézou a charakteristika organických sloučenin.
 • Zkušenosti se standardními analytickými metodami (NMR, IR, chromatografie).
 • Plynulá němčina nebo angličtina v psaném i mluveném projevu.
 • Organizační schopnosti, dobré komunikační dovednosti a schopnost pracovat v týmu.
 • Znalosti v oblasti IT..

Naše výhody

 • Rozmanité pracovní prostředí.
 • Zajímavé a různorodé úkoly s možností realizovat vlastní nápady.
 • Příležitost pracovat ve vedení firmy a při vypracování projektů.
 • Atraktivní plat a sociální výhody.

Contact Glycon Biochemicals GmbH, Im Biotechnologiepark, TGZ 9, De 14943 Luckenwalde

Dr. Čeněk Kolář

E- Mail: Glycon@t-online.de Tel: 004933714028440 Mob.: 00491755942426

Zur Verbesserung unserer Webseite verwenden wir essentielle Cookies.   Mehr Informationen   Einverstanden